B-LUOKAN AJOKORTTI

Henkilö- tai pakettiauton kuljettamiseen tarvitaan B-luokan ajokortti. Sillä voi kuljettaa ajoneuvoa, jonka massa on enintään 3500 kg, ja johon on kytketty maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Painavampaa perävaunua voi käyttää, jos yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500 kg.

B-luokan ajokortin voi saada pääsääntöisesti aikaisintaan 18-vuotiaana. Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

C-LUOKAN AJOKORTTI

C-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan kuorma-autoja ja muita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Ko. kortilla saa kuljettaa myös ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktoreita niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

HUOM!
Koulutukseen tulevalla pitää olla:
– voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus
– ajokorttiluokan 2 (raskaskalusto) terveysvaatimukset; lääkärintodistus
– 21 vuoden ikä ennen tutkintoa
(tai jos on suoritettu perustason ammattipätevyys 280t, niin ikävaatimus 18 vuotta)